Pśełožki

Gótujomy pśełožki (ako słužbywugbaśe) do slědujucych rěcow: za dolnoserbske teksty: wot dolnoserbšćiny do nimšćiny wot dolnoserbšćiny do górnoserbšćiny wot dolnoserbšćiny do engelšćiny za górnoserbske teksty: wot górnoserbšćiny do nimšćiny wot górnoserbšćiny do dolnoserbšćiny ▪ wot górnoserbšćiny do engelšćiny za engelske teksty: wot engelšćiny do dolnoserbšćiny ▪ wot engelšćiny do górnoserbšćiny za nimske teksty: wot nimšćiny … Read more

SKAWP

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) pśisłuša mediumowemu wobłukoju zapisanego drustwa Swobodny społk. Ideja za SKAWPom jo, až nagrawa se w serbskem konteksće stojecy awdiowizuelny material, kótaryž pódajo doglědy do facetow serbskego žywjenja, kultury, rěcneje politiki, žednych rucnych źěłow a góspodaŕstwa, ale teke do indiwidualnych stawiznow a póznych zacuwanjow. Deje se wokognuśa zapópadnuś, kótarež se njezmynje … Read more

Serbski informator

Serbski informator (Si) pśisłuša mediumowemu wobłukoju zapisanego drustwa Swobodny społk. Informator jo onlinowy magacin, kótaryž informěrujo wó powěsćach wobłukow mjeńšynoweje politiki, powšykneje politiki, gospodaŕstwa, swěta, pśirody, kultury a kubłanja. Až dosegnu powěsći informatora wětšy publikum, lansěruju se nastawki, pó wobměrje ciloweje kupki, w styrich rěcach – w dolno- a górnoserbskej, nimskej a engelskej rěcy. www.serbski-informator.org

Pratyja 2021

Titelbild Protyka 2021

Prědny projekt jo tśirěcna pratyja za lěto 2021. Z ruku nakreslone grafiki wuměłcowki Annelie Ćemerjojc pyšnje dwanasćo mjasecow lěta. A2, offset śišć na mutnej papjerje (300g/qm). Njesigněrowana pratyja: 30€ (+ 7,50€ porto, až do 4 kalendarjow móžo se w jadnompakśiku wótpósłaś) Signěrowana pratyja: 100€ (+ 7,50€ porto, až do 4 kalendarjow móžo se w jadnompakśiku … Read more