Pratyjka 2022

Glědajucy na dorost lubujucych serbskeje kultury, lažy nam społkowa PRATYJKA 2022 wósebnje na wutšobje. Górnoserbska wuměłcowka Annelie Ćemerjec dajo pó swójich wurědnych twóŕbach barwam drogowaś a pódajo z tym znowotki impuls, se pśi cełej směšnosći wšednego barłoga do swójskego swěta zamysliś – wšako su mysli pśedkšac k jadnanju.  A3, digitalny śišć na mutnej papjerje (300g/m2). … Read more

Pratyja 2022

Za lubujucych serbskeje kultury se społk lětosa južo wuwześnje (!) na zachopjeńku decembra z PRATYJU 2022 pśizjawijo. Wuměłska PRATYJA jo w běgu lěśa togo lěta w kooperaciji z dolnjoserbskeju wuměłcowku Hella Stoleckojc nastała a wopśimujo dwanasćo wobrazow. W ramiku rafiněrowaneje měšańce nowšych a staršych wuměłskich twóŕbow, namakajotej se mjazy grafikami a mólbami cysta lubosć k … Read more