Serbski informator

Serbski informator (Si) pśisłuša mediumowemu wobłukoju zapisanego drustwa Swobodny społk. Informator jo onlinowy magacin, kótaryž informěrujo wó powěsćach wobłukow mjeńšynoweje politiki, powšykneje politiki, gospodaŕstwa, swěta, pśirody, kultury a kubłanja. Až dosegnu powěsći informatora wětšy publikum, lansěruju se nastawki, pó wobměrje ciloweje kupki, w styrich rěcach – w dolno- a górnoserbskej, nimskej a engelskej rěcy.

www.serbski-informator.org

Škit Datow