Swobodny społk

Lichota jo zamóžnosć, w swójskej zagronitosći něco cyniś, což za pšawe a wažne maš.

Zgromadnosći su kupki jadnotliwych luźi, kótarež se cuju mjazy sobu pśez tradiciju, rěc a identitu zwězane.

Praktiski jo lichota pśisamem pśecej z financielneju móžnosću zwězana, ideje a projekty na nogi stajiś, z kótarymiž jadnotliwce swóju identitu zwuraznjaju a z kótarymiž žywjenje jich zgromaźeństwa a jich wobswěta wobogaśuju.

Swobodny społk jo drustwo za financěrowanje serbskich kulturnych a wědomnostnych projektow w zgromadnosći. Wón statkujo ako zwězujuca, góspodaŕski njewótwisna platforma za wšyknych, kenž se za moderne, sebjezagronite serbske žywjenje w rownopšawnosći zasajźuju.

W zmysle kulturneje sebjepomocy, płaśe cłonki społka („społkarje“) pšawidłowne pśinoski, z kótarychž se – howacej njefinancěrujobne – serbske projekty zwopšawdniś daju. Cłonki dostanu wurědne kondicije pśi nakupach našych produktow a lichy pśistup k medijowemu wobłukoju. Wunoski budu zasej inwestěrowane.

Cłonki Swobodneho społka mógu wšykne te wordowaś, kenž kśě se za žywosć a lichotu serbskeje kultury aktiwnje zasajźowaś: pak ako pozitiwne wuznaśe k swójim kórjenjam pak ako pókłonjenje pśed kulturnymi wugbaśami serbskego ludu ako „First Nation“ w pódzajtšnej Nimskej.

Stupśo do naslědnistwa Mjertyna a Jurija Šymana z Ćemjerc, załožarjow Serbskego seminara w Praze ako teke do naslědnistwa serbskeje basnikaŕki Miny Witkojc.

W lěśe MMXXI

Waš Swobodny społk

Škit Datow