Pśełožki

Gótujomy pśełožki (ako słužbywugbaśe) do slědujucych rěcow:

za dolnoserbske teksty:

  • wot dolnoserbšćiny do nimšćiny
  • wot dolnoserbšćiny do górnoserbšćiny
  • wot dolnoserbšćiny do engelšćiny

za górnoserbske teksty:

  • wot górnoserbšćiny do nimšćiny
  • wot górnoserbšćiny do dolnoserbšćiny ▪ wot górnoserbšćiny do engelšćiny

za engelske teksty:

  • wot engelšćiny do dolnoserbšćiny ▪ wot engelšćiny do górnoserbšćiny

za nimske teksty:

  • wot nimšćiny do górnoserbšćiny ▪ wot nimšćiny do dolnoserbšćiny

Póbitujomy teke pśełožki z francoskeje, italskeje, španiskeje, pólskeje, českeje, serbiskeje/chorwatskeje/bosniskeje, bulgaŕskeje, makedońskeje do górno- a dolnoserbskeje rěcy.

Škit Datow