Přełožki

Poskićamy přełožki (jako posłužbu) do slědowacych rěčow:

za hornjoserbske teksty:

  • wot hornjoserbšćiny do němčiny
  • wot hornjoserbšćiny do delnjoserbšćiny ▪ wot hornjoserbšćiny do jendźelšćiny

za delnjoserbske teksty:

  • wot delnjoserbšćiny do němčiny
  • wot delnjoserbšćiny do hornjoserbšćiny ▪ wot delnjoserbšćiny do jendźelšćiny

za jendźelske teksty:

  • wot jendźelšćiny do hornjoserbšćiny
  • wot jendźelšćiny do delnjoserbšćiny

za němske teksty:

  • wot němčiny do hornjoserbšćiny
  • wot němčiny do delnjoserbšćiny

Poskićamy tež přełožk z francošćiny, italšćiny, španišćiny, pólšćiny, čěšćiny, serbišćiny/chorwatšćiny/bosnišćiny, bołharšćiny a makedonšćiny do hornjo- a delnjoserbskeje rěče.

Škit Datow