SKAWP

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) pśisłuša mediumowemu wobłukoju zapisanego drustwa Swobodny społk. Ideja za SKAWPom jo, až nagrawa se w serbskem konteksće stojecy awdiowizuelny material, kótaryž pódajo doglědy do facetow serbskego žywjenja, kultury, rěcneje politiki, žednych rucnych źěłow a góspodaŕstwa, ale teke do indiwidualnych stawiznow a póznych zacuwanjow. Deje se wokognuśa zapópadnuś, kótarež se njezmynje a dopomnjeśa rysowaś, z kótarymiž se cłowjeske žywjenje wudopołnja.

www.skawp.org

Škit Datow