Pratyja 2021

Titelbild Protyka 2021

Prědny projekt jo tśirěcna pratyja za lěto 2021. Z ruku nakreslone grafiki wuměłcowki Annelie Ćemerjojc pyšnje dwanasćo mjasecow lěta.

A2, offset śišć na mutnej papjerje (300g/qm).

Njesigněrowana pratyja: 30€ (+ 7,50€ porto, až do 4 kalendarjow móžo se w jadnom
pakśiku wótpósłaś)

Signěrowana pratyja: 100€ (+ 7,50€ porto, až do 4 kalendarjow móžo se w jadnom
pakśiku wótpósłaś)
Wobgranicowany nakład wót 100 eksemplarow.

Skazanje pód: kontakt@swobodny-spolk.org

Protyka 2021 Wulki Róžk - Jutrownik

Wezymski
Pšašanje identity: Chto smy, co comy byś?

Swěckowny
Plon a wuž, we forměrowanych śěłach pópadnjonej.

Pózymski
Zymske mjasece se wupóraju. Góźiny słyńca pśiběraju. Swěśałko we jśmě.

Nalětny
Forměrowanje njewinowatosći, njedotyknjonego, ako kontrast ku kśesćijańskim swěźenjam mjaseca.

Protyka 2021 Róžownik - Žnjenc

Rozhelony
Zachopjeńk prědnych swěźenjow. Melodije ptaškow a wócuśecego luźa zazněwaju.

Smažki
Ruki a nogi rejuju w pódlěśu. Nowe zacuśa, chaos póznaśa, zgromadne statkowanje.

Žnjojski
Zuki lěśa dny a nocy gónje. Kontrast mjazy klasiku a modernu.

Jacmjeński
Drogowanje wócka do Błotow. Wótbłyšćowanje lěsa ako zapópadnjenje reality.

Protyka 2021 Požnjenc - Hodownik

Nazymski
Błudniki a pśezpołdnica. Zmakanje serbskich powěsćowych symbolow.

Winski

Do pšašanja stajenje swójskego byśa. Reformacija: źělenje ewangelskich a katolskich, rozpacenje Serbow*kow, rozpacenje luźi.

Młošny

Mjasec kreatiwnego wuběganja. Śamnjejše a chłodnjejše nazymske dny witaju stwórjenje a wurušowanje.

Zymski
Mjasec zmakanjow. Ruce ako symbol zgromadnosći.

Škit Datow