Swobodny społk so za serbske, swobodne, kulturne a wuměłske tworjenje we Łužicy zasadźa.

Swobodny steji za swobodny duch a społk woznamjenja zhromadźenstwo hłójčkow ze čerstwej fantaziju, kotrež je formelnje wot 2021 eksistowace drustwo.

Ze swobodnym sydłom w duchu a po puću po cyłym swěće chcyło tute zhromadźenstwo za njewšědne ideje wotewrjene być a kreatiwnosći kćěć dać.

Swobodny społk serbske słowo a kulturu w swěće rozšěrja. Do programa słuša přisporjenje serbskeje literatury, stawiznow, rozšěrjenje njezawuzdźeneho serbskeho wuměłstwa a hudźby, kaž tež pytanje zwiskow z ludźimi zbliska a daloka.

Žiwy społk

Społk pohibuje so ze štyri nohami přez žiwjenje. Jeho móc wotwisuje wot mnóstwa a kwality jeho cyroby. Čim wjace čłonow a čłonkow jeho podpěruja, ćim sylniši móže społk bywać, a ćim wjace móže społk swojim čłonkam a čłonam, kaž tež swětej wróćo dać.

Społk ma štyri nohi:

Škit Datow