Protyčka 2022

Hladajo na dorost lubowacych serbskeje kultury, leži nam społkowa PROTYČKA 2022 wosebje na wutrobje. Hornjoserbska wuměłča Annelie Ćemerjec da po swojomyslnych twórbach barby pućować a poda z tym znowa impuls, so při wšej směšnosći wšědneho šmjatka do swójskeho swěta zamyslić – wšako su mysle předkrok k jednanju. 

A3, digitalny ćišć na mutnej papjerje (300g/m2).

Njesigněrowana protyčka: 30€ (+ 7,50€ rozesłanje)

Skazanska płaćizna protyčkow je wo 20% niša za sobustawow Swobodneho społka z.d. 

Skazanki su pod kontakt@swobodny-spolk.org móžne.

Wulki róžk
Smykać
Dospody loda ryby rejuja
Jenož centimetry nas dźerža
Znošujemy so

Mały róžk
Wonka čaka zyma
Ćoplimy so z čajom a tykancom
Swačina w kuchni

Nalětnik
Kreatiwnje posledne zymne dny překokamy
Mjez nowinami, kablemi a stawiznami nošenych nohajcow
Směwamy so a spěwamy
Pój k tomu!

Jutrownik
Kelko wšelakich wašnjow spřihotowanja jejow dawa?
Na spočatku syre, pozdźišo zwarjene abo pražene, snano tež wudute
Womolowane, poćišćene
Z wóskom pokołkowane

Róžownik
Přeprošenje k zeńdźenju
Zhromadnje za blidom
Šklě połne dobroćiwosće
Bjesadować a dowěrić

Smažnik
Cunje dótknjenje kćějateje přirody
Mócna zeleń
Rosćace kwětki
Tež mój so zbližimoj
Zwědawosć

Pražnik
Zeleń lětneje młódnosće naju přićaha
Je ćopłojte
So wočerstwimoj
Hrajkanje lětnych barbow

Žnjenc
Ty a ja
Pućujemoj po swěće
Krajina za namaj
So syta zabłyšća
Mróčelowe njebjesa naju přewodźeju
Kwětki z namaj kćějo
Běžimoj

Požnjenc
Mróčele so zhušća a lěćo so pozhubi
A so w nazymje zaso namaka
Ptački pytaja swój puć do ćopłeho juha

Winowc
Hriby pytać a banjowa poliwka
Hrajkanišćo nazymy
Pisane lisćo naš najlubši schow

Nazymnik
Šmjatk byća

Hodownik
Ćopła bydlenska
Na přestrjencu naše doma
Hudźba přewodźa hodownu nahladu
Paslić, hrać, spěwać
Namakaš Minku?

Škit Datow