Přełožki

Poskićamy přełožki (jako posłužbu) do slědowacych rěčow: za hornjoserbske teksty: wot hornjoserbšćiny do němčiny wot hornjoserbšćiny do delnjoserbšćiny ▪ wot hornjoserbšćiny do jendźelšćiny za delnjoserbske teksty: wot delnjoserbšćiny do němčiny wot delnjoserbšćiny do hornjoserbšćiny ▪ wot delnjoserbšćiny do jendźelšćiny za jendźelske teksty: wot jendźelšćiny do hornjoserbšćiny wot jendźelšćiny do delnjoserbšćiny za němske teksty: wot němčiny … Read more

SKAWP

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) přisłuša medijowemu wobłukej zapisaneho drustwa Swobodny społk. Ideja za SKAWPom je, zo nahrawa so w serbskim konteksće stejacy awdiowizuelny material, kotryž poda dohlady do facetow serbskeho žiwjenja, kultury, rěčneje politiki, žadnych rjemjesłow a hospodarstwa, ale tež do indiwidualnych stawiznow a pózdnych žaćuwanjow. Maja so wokomiki zapopadnyć, kotrež so njepominu a … Read more

Serbski informator

Serbski informator (Si) přisłuša medijowemu wobłukej zapisaneho drustwa Swobodneho społka. Informator je onlinowy časopis, kotryž informuje wo nowostkach wobłukow mjeńšinoweje politiki, powšitkowneje politiki, hospodarstwa, swěta, přirody, kultury a kubłanja. Zo nabudu nowostki informatora na dosažliwosći, lansěruja so nastawki, po swojim wobměrje ciloweje skupiny, w štyrjoch rěčach – w delnjo- a hornjoserbšćinje, němčinje a jendźelšćinje. www.serbski-informator.org