Protyka 2022

Za lubowacych serbskeje kultury so społk tute lěto hižo wuwzaćnje (!) na spočatku hodownika z PROTYKU 2022 přizjewi. Wuměłska PROTYKA nasta w běhu lěća tutoho lěta w kooperaciji z delnjoserbskej wuměłču Hella Stoleckojc a wopřija dwanaće wobrazow. W ramiku rafinowaneje měšeńcy nowšich a staršich wuměłskich twórbow, namakatej so mjez grafikami a mólbami ryza lubosć k … Read more

Protyčka 2022

Hladajo na dorost lubowacych serbskeje kultury, leži nam społkowa PROTYČKA 2022 wosebje na wutrobje. Hornjoserbska wuměłča Annelie Ćemerjec da po swojomyslnych twórbach barby pućować a poda z tym znowa impuls, so při wšej směšnosći wšědneho šmjatka do swójskeho swěta zamyslić – wšako su mysle předkrok k jednanju.  A3, digitalny ćišć na mutnej papjerje (300g/m2). Njesigněrowana … Read more

Přełožki

Poskićamy přełožki (jako posłužbu) do slědowacych rěčow: za hornjoserbske teksty: wot hornjoserbšćiny do němčiny wot hornjoserbšćiny do delnjoserbšćiny ▪ wot hornjoserbšćiny do jendźelšćiny za delnjoserbske teksty: wot delnjoserbšćiny do němčiny wot delnjoserbšćiny do hornjoserbšćiny ▪ wot delnjoserbšćiny do jendźelšćiny za jendźelske teksty: wot jendźelšćiny do hornjoserbšćiny wot jendźelšćiny do delnjoserbšćiny za němske teksty: wot němčiny … Read more

SKAWP

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) přisłuša medijowemu wobłukej zapisaneho drustwa Swobodny społk. Ideja za SKAWPom je, zo nahrawa so w serbskim konteksće stejacy awdiowizuelny material, kotryž poda dohlady do facetow serbskeho žiwjenja, kultury, rěčneje politiki, žadnych rjemjesłow a hospodarstwa, ale tež do indiwidualnych stawiznow a pózdnych žaćuwanjow. Maja so wokomiki zapopadnyć, kotrež so njepominu a … Read more

Serbski informator

Serbski informator (Si) přisłuša medijowemu wobłukej zapisaneho drustwa Swobodneho społka. Informator je onlinowy časopis, kotryž informuje wo nowostkach wobłukow mjeńšinoweje politiki, powšitkowneje politiki, hospodarstwa, swěta, přirody, kultury a kubłanja. Zo nabudu nowostki informatora na dosažliwosći, lansěruja so nastawki, po swojim wobměrje ciloweje skupiny, w štyrjoch rěčach – w delnjo- a hornjoserbšćinje, němčinje a jendźelšćinje. www.serbski-informator.org

Protyka 2021

Titelbild Protyka 2021

Prěni projekt je trojorěčna protyka za lěto 2021. Rukorysowane grafiki wuměłče Annelie Ćemerjec dwanaće měsacow lěta wuhotuja. A2, offset ćišć na mutnej papjerje (300g/qm). Njesigněrowana protyka: 30€ (+ 7,50€ rozesłanje, hač do 4 protykow móža so w jednym pakćiku wotpósłać) Signěrowana protyka: 100€ (+ 7,50€ rozesłanje, hač do 4 protykow móža so w jednym pakćiku … Read more