Protyka 2022

Za lubowacych serbskeje kultury so społk tute lěto hižo wuwzaćnje (!) na spočatku hodownika z PROTYKU 2022 přizjewi. Wuměłska PROTYKA nasta w běhu lěća tutoho lěta w kooperaciji z delnjoserbskej wuměłču Hella Stoleckojc a wopřija dwanaće wobrazow. W ramiku rafinowaneje měšeńcy nowšich a staršich wuměłskich twórbow, namakatej so mjez grafikami a mólbami ryza lubosć k … Read more

Protyčka 2022

Hladajo na dorost lubowacych serbskeje kultury, leži nam społkowa PROTYČKA 2022 wosebje na wutrobje. Hornjoserbska wuměłča Annelie Ćemerjec da po swojomyslnych twórbach barby pućować a poda z tym znowa impuls, so při wšej směšnosći wšědneho šmjatka do swójskeho swěta zamyslić – wšako su mysle předkrok k jednanju.  A3, digitalny ćišć na mutnej papjerje (300g/m2). Njesigněrowana … Read more